przed

przed
praep. 1. (w przestrzeni) (naprzeciw) in front of (czymś sth); (nie dochodząc) before (czymś sth)
- siedzieć przed lustrem/telewizorem to sit in front of a mirror/the TV
- usiądź przede mną sit in front of me
- zatrzymać się przed domem to stop before a. in front of a house
- uklęknąć przed kimś to kneel before a. in front of sb
- skłonić się przed kimś to bow to sb
- iść/patrzeć przed siebie to walk/look straight ahead
- skręć w lewo przed rondem turn left before the roundabout
- samochód podjechał przed kaplicę the car drove up to the chapel
- wyszedł przed bramę he came out in front of the gate; (w tym samym kierunku) szła z rękami wyciągniętymi przed siebie she walked with her arms stretched out in front of her
- pchała przed sobą wózek (spacerowy) she was pushing a pushchair (along)
2. (w kolejności) before
- na liście moje nazwisko jest przed twoim my name is before yours on the list
- była przed nami w kolejce she was in front of us (in the queue)
- nie wpychaj się przed nas don’t push in in front of us
- sprawy publiczne stawiał przed innymi he put public affairs before everything else
- Rosjanie wysunęli się przed Holendrów the Russians moved ahead of the Dutch
3. (wcześniej niż) before
- przed śniadaniem/świtem/wojną before breakfast/daybreak/the war
- przed południem in the morning
- V wiek przed naszą erą the fifth century before Christ a. BC
- przyszła przed dwunastą she came before twelve
- zdążył wrócić przed zamknięciem bramy he was back before the gate was closed
- kilka osób mówiło na ten temat przede mną several people spoke about it before me
- nie możesz podjąć tych pieniędzy przed upływem trzech miesięcy you can’t withdraw the money until a period of three months has elapsed
- najgorsze jest jeszcze przed nami the worst is yet a. still to come a. still before us
- przed czasem ahead of time a. schedule
- samolot przyleciał przed czasem the plane arrived ahead of schedule
4. (jakiś czas temu) before, earlier
- przed godziną/miesiącem/dwoma laty an hour/a month/two years before a. earlier a. ago
- przed laty years before a. earlier a. ago
- przed chwilą widziałam to na stole I saw it on the table a moment ago
5. (obrona) against, from
- ochrona przed zimnem/słońcem protection against (the) cold/against sunlight
- schronienie przed deszczem shelter from a. against the rain
- strach przed kimś/czymś fear of sb/sth
- schować się przed słońcem/deszczem to shelter from the sun/rain
- ukryć coś przed kimś to hide sth from sb
- opędzać się przed komarami to beat off mosquitoes
6. (wobec) popisywać się przed gośćmi to show off in front of guests
- wystąpić przed pełną salą to appear in front of a. before a full house
- pochylić głowę przed kimś to bow to sb
- wyżalać się przed kimś to pour out one’s troubles a. one’s heart to sb
- niczego przede mną nie ukryjesz you can’t hide anything from me
- został postawiony przed Trybunałem Stanu he was brought before the State Tribunal
- przed sądem odbywa się sprawa o ustalenie ojcostwa a paternity case is in progress in court
* * *
1. prep +instr
1) (miejsce) in front of

przed domem — in front of the house

2) (czas) before

przed obiadem/wojną — before dinner/the war

przed czasem — ahead of time

przed dwoma miesiącami — two months ago

3) (w obronie przed)

przed chorobą/zimnem — against disease/cold

uciekać/chronić się przed czymś — to flee/shelter from sth

4) (wobec)

stawić się przed sędzią — to appear before the judge

ukrywać coś przed kimś — to hide sth from sb

2. prep +acc
(kierunek)

zajechać (perf) przed dom — to pull up in front of the house

iść przed siebie — to walk ahead

* * *
przed
prep.
1. + Ins. (miejsce) in front of, outside; przed kimś/czymś in front of sb/sth; spotkamy się przed bankiem I'll meet you outside the bank; stał przed domem he stood in front of the house; karetka jechała przed nami ambulance was going in front of us; ogródek przed domem front garden; prosto przed siebie straight ahead; stawić się przed (sądem, komisją itp.) appear before l. in front of.
2. (moment) before, ahead of; przed południem before midday, in the morning, a.m., ante meridiem; przed końcem miesiąca by the end of the month; przed zapadnięciem zmroku before (it gets) dark; przed świętami before holidays; przed chwilą a while l. moment ago; przed czasem ahead of time, in good time; (o porodzie) preterm; samolot przyleciał przed czasem plane arrived ahead of schedule; krótko przed shortly before; przed czterdziestką (o wieku) on the right side of forty l. the hill, approaching forty; przed oczyma duszy in one's mind's eye.
3. (okres) ago, before; przed trzema godzinami three hours ago; przed dwoma miesiącami two months ago; przed laty years ago; przed upływem tygodnia before the week is over; na długo przed czymś long before; coś nie ma przed sobą przyszłości there's no future in sth; przed Chrystusem before Christ, B.C., before the Christian l. Common Era.
4. (obrona) against, from; uciekał przed policją he was fleeing from the police; bronił się przed ciosami napastnika he defended himself from his rival's blows; chronić kogoś przed czymś protect sb against sth, keep sb from sth; schronienie przed deszczem shelter from the rain; strach przed czymś fear of sth.
5. (ocena) to, before; popisywał się przed dziewczyną he showed off to impress the girl; wyżaliła się przed przyjaciółką she complained to her (girl)friend; nic przede mną nie ukrywasz? you're not hiding anything from me, are you?
6. (= kolejność) before, above, previous to; przybiegł na metę przed faworytami he came to the finish line before the favorites, he finished before the favorites; dała jej pierwszeństwo przed innymi he gave her priority over the others; przede wszystkim first of all, first and foremost, above all; daleko przed kimś way ahead of sb; mam to jeszcze przed sobą (w przyszłości) it's still ahead of me.
7. (= szacunek) to, before; chylić głowę przed autorytetem bow one's head to l. before sb; chylić czoła przed kimś take one's hat off to sb; być odpowiedzialnym przed kimś be responsible to sb; przed Bogiem before God.
8. + Acc. (= kierunek) before; wyjść przed dom go out; ciężarówka wysunęła się przede mnie truck passed me; patrzyć przed siebie look straight ahead; iść przed siebie walk straight on; roztoczył się przed nami piękny widok beautiful view opened before us; iść/jechać przed kimś go/drive before l. ahead of sb; być dopuszczonym przed czyjeś oblicze be admitted to sb's presence; przed obliczem in the presence; zanieść prośbę przed majestat króla present a request to the king.

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Look at other dictionaries:

 • przed — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przyim., łączy się z biernikiem {{/stl 8}}{{stl 7}} wskazuje na cel przestrzenny ruchu znajdujący się z przodu czegoś (po stronie twarzy człowieka lub frontowej części czegoś) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Samochód zajechał przed… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • przed- — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przedrostek tworzący czasowniki, zwykle wprowadzający znaczenie kierowania akcji nazywanej czasownikiem podstawowym do kogoś, np. {{/stl 7}}{{stl 8}}przedkładać, przedstawić… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • przed — «przyimek łączący się z rzeczownikiem (lub innymi wyrazami pełniącymi ich funkcje) w narzędniku, niekiedy w bierniku» 1. «z narzędnikiem oznacza miejsce czynności lub miejsce położenia przedmiotu obserwowanego lub osoby obserwującej, z biernikiem …   Słownik języka polskiego

 • przed- — 1. «pierwszy człon wyrazów złożonych, których podstawą jest połączenie przyimka przed z rzeczownikiem, np. przeddeszczowy, przedhistoryczny, przedkościelny, przedrozbiorowy, przedświąteczny; przedmieście, przedmurze, przedpiekle» 2. «przedrostek» …   Słownik języka polskiego

 • przed czasem — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} za wcześnie, przed wyznaczoną porą : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przyjść na spotkanie przed czasem. Walka bokserska zakończyła się przed czasem. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • przed półgodziną — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} przed upływem 30 minut : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wyszedł na spacer przed półgodziną. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • przed laty — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} niegdyś, dawno temu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przed laty była to biedna wieś. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • przed naszą erą — {{/stl 13}}{{stl 7}} przy oznaczaniu dat: w roku (latach) przed umowną datą narodzin Chrystusa {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • stawać – stanąć [odpowiadać – odpowiedzieć] przed sądem — {{/stl 13}}{{stl 7}} być sądzonym, oskarżonym w procesie sądowym; ponosić odpowiedzialność przed sądem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przed sądem stają winni znęcania się nad więźniami politycznymi w czasach stalinowskich. Odpowiedzieć przed sądem za… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • zamknąć się przed światem — {{/stl 13}}{{stl 7}} wybrać życie w samotności, zerwać wszelkie kontakty towarzyskie, stracić zainteresowanie sprawami doczesnymi; też: wstąpić do klasztoru : {{/stl 7}}{{stl 10}}W klasztornej ciszy zamknął się przed światem. Zamknąć się przed… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • mieć ciemno przed oczami — {{/stl 13}}{{stl 7}} odczuwać przejściowe zaburzenia widzenia spodowowane strachem, zmęczeniem, zasłabnięciem, dezorientacją : {{/stl 7}}{{stl 10}}Weszłam na salę egzaminacyjną i miałam ciemno przed oczami. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”